ĐÔI NÉT VỀ PHÒNG THU

 

 

Bảo hiểm xã hội Nghệ An được thành lập theo Quyết định số 16/QĐ-TCCB ,ngày 15/6/1995 của Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam dựa trên cơ sở sáp nhập Bảo hiểm xã hội của Sở lao động Thương Binh và xã hội và Ban bảo hiểm xã hội thuộc Liên đoàn lao động tỉnh Nghệ An

   BHXH Nghệ An chịu sự quản lý quản lý trực tiếp toàn diện của BHXH Việt Nam và chịu sự quản lý hành chính trên địa bàn lãnh thổ của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An. Hệ thống tổ chức của BHXH Nghệ An gồm 10 phòng Nghiệp vụ:

1.      Phòng chế độ BHXH

2.      Phòng Kế hoạch tài chính

3.      Phòng thu

4.      Phòng giám định BHYT

5.      Phòng Công nghệ thông tin

6.      Phòng kiểm tra

7.      Phòng Tiếp nhận và QLHS

8.      Phòng cấp sổ thẻ

9.      Phòng tổ chức cán bộ

10. Phòng hành chính tổng hợp

 Trong đó :

1/ Chức năng : Phòng Thu có chức năng giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh quản lý và thực hiện nhiệm vụ thu, cấp sổ, thẻ bảo hiểm xã hội đối với đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của pháp luật

2/  Nhiệm vụ và quyền hạn.

1 Xây dựng kế hoạch thu BHXH theo kế hạch hàng năm, quý, tháng và phân bổ chi tiêu kế hoạch thu cho BHXH huyện trên cơ sở đã được BHXH Việt Nam giao;

2. Thực hiện thu BHXH của người sử dụng lao động, người lao động và các đối tượng bắt buộc khác theo quy định;

3. Tổ chức cấp và hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng sổ, thẻ BHXH, phiếu khám chữa bệnh cho đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định;

4. Cung cấp hồ sơ tài liệu cho các phòng nghiệp vụ có liên quan để thực hiện nhiệm vụ quản lý của BHXH tỉnh;

5. Hướng dẫn kiểm tra đôn đốc việc thu BHXH bắt buộc đối với BHXH huyện; thực hiện thẩm định số thu BHXH gửi về phòng kế hoạch tài chính;

6. Tiếp nhận, phân loại, khai thác sử dụng và tổ chức quản lý, lưu trữ hồ sơ, tài liệu liên quan đến thu BHXH theo quy định;

7. Thực hiện chế độ thông tin thống kê, tổng hợp báo cáo tháng, quý, năm theo quy định

8. Quản lý công chức, viên chức theo phân cấp của BHXH tỉnh;

    Tuy với tính chất công việc là vậy nhưng tại nơi đây chúng tôi đã gặp nhau.Chúng tôi không sợ khó, không sợ khổ,không sợ vất vả cho nên ở nơi đây đã hội tụ những con người cùng niềm đam mê và cùng chung một lý tưởng,một tâm huyết của ngành,mang tất cả lòng nhiệt huyết của mình hướng tới ngành BHXH nói chung và Phòng thu nói riêng.Cố gắng đưa ngành BHXH tiến xa hơn,vững mạnh hơn so với các cường quốc năm châu. Hiện tại,một số cán bộ nguyên là Phòng thu đang đảm nhiệm chức vụ quan trọng ở các BHXH huyện.Cụ thể như là: Đ/C Nguyễn Xuân Hoàng hiện đang giữ chức vụ Giám đốc BHXH Qùy Hợp,Đ/C Đào Văn Đàn: Giám đốc BHXH Thái Hòa,Đ/C Trần Văn Huyên : Giám đốc BHXH TP Vinh…..Chúng tôi:21 thành viên của phòng,21 tính cách khác nhau,21 phong cách khác nhau nhưng tất cả cùng chung một lý tưởng đưa tất cả kiến thức, kinh nghiệm và lòng đam mê của mình phục vụ tới công việc chung.

                                         Không có việc gì khó,Chỉ sợ lòng không bền

                                         Đào núi và lấp biển ,Quyết chí ắt làm nên